06-1747 6240 info@hucama.nl

Fijn boos zijn

Boosheid wordt vaak ervaren als het ‘slecht’ gevoel. Veel mensen ervaren het als een gevoel dat er niet zou mogen zijn.   In deze training leer en ervaar je hoe gezond boos zijn je kan helpen je doelen te bereiken en je relaties te verdiepen.

In 5 bijeenkomsten wordt veel geoefend met elkaar, zodat het geleerde meteen in praktijk kan worden gebracht.

Thema’s van de training:
Hoe denken we over boosheid
Boosheid en grenzen
Herkennen van gevoelens
Goed omgaan met boosheid
Opkomen voor jezelf

Fijn boos zijn training kunnen minimaal 4 en maximaal 12 personen deelnemen.