fbpx
06-1747 6240 info@hucama.nl

VRIENDENprogramma

Het VRIENDENprogramma is erop gericht om de sociaal emotionele veerkracht en het zelfvertrouwen van kinderen, pubers en jongeren te vergroten en hen vaardigheden te leren om problemen aan te pakken om met moeilijke situaties om te gaan. Dit beschermt hen tegen stress, zowel nu als in de toekomst. 

De VRIENDENprogramma’s  zijn onderverdeeldt in 4 modules:
– FIJN! Vrienden ( 5-7 jaar)
– VRIENDEN voor het leven (8-12 jaar)
– VRIENDEN voor jongeren (13-17 jaar)
– VolwassenVRIENDEN (18+)

Het VRIENDENprogramma geeft handvatten om met groepsdruk om te gaan, eigenwaarde te versterken en ook hun eigen identiteit te leren kennen.

Het VRIENDENprogramma geeft tools om somberheid, depressie, piekeren en angsten de baas te worden.

Het VRIENDENprogramma is een op cognitieve gedragstherapie (CGT) gebaseerd programma. Het is in Australië ontwikkeld door professor Paula Barrett voor kinderen en jongeren om hun angsten aan te pakken. Het geeft op speelse wijze uitleg over (angst)gevoelens .
Het VRIENDENprogramma werd in 2004 door de Wereld Gezondheidsraad uitgeroepen als enige preventie- en behandelprogramma tegen angst en depressieve klachten bij jongeren, waarvan de effectiviteit bewezen is. Het programma combineert vaardigheden en technieken vanuit een cognitief en gedragsmatig gezichtspunt. In het kort betekent dit dat het Vriendenprogramma zich richt op angst bij kinderen en jeugdigen door te focussen op Lichamelijke Reacties, Denkprocessen, en Leren (ofwel gedragsmatige vaardigheden).

De Stappen van VRIENDEN:

V: Voel je gevoelens
R: Rust en ontspan jezelf lekker
I: Ik kan het! Ik kan het zo goed mogelijk proberen. In jezelf denken
E: Eigen plan, Een plan van aanpak en het stappenplan
N: Netjes gedaan, dus beloon jezelf
D: Doe je oefeningen, niet vergeten!
EN: EN rustig blijven en lachen

Het VRIENDENprogramma helpt bij het opbouwen van sociaal emotionele veerkracht en zelfvertrouwen.
Kennis en vaardigheden waar ze nu én de rest van hun leven profijt van zullen hebben.

Standaard

9 Bijeenkomsten van 45 tot 60 minuten.

De investering bedraagt € 325  (inclusief werkboek) excl. BTW.

We trainen in kleine groepen, maximaal 10 deelnemers

Uitgebreid

9 Bijeenkomsten van 45 tot 60 minuten
+ 2 Ouderbijeenkomsten van 60 minuten.
De investering bedraagt  € 375  (inclusief werkboek) excl. BTW.

We trainen in kleine groepen, maximaal 10 deelnemers

Met  voorlichting over de inhoud van het VRIENDENprogramma kunnen de ouders hun kind aanmoedigen om het VRIENDENprogramma toe te passen, wanneer hun kind geconfronteerd wordt met situaties die een uitdaging vormen of moeilijk zijn.  Ook worden vaardigheden verschaft die ouders kunnen gebruiken om hun kind te helpen om te gaan met moeilijke of angstige situaties.

Bij de ouderbijeenkomsten worden de ouders op een actieve manier betrokken bij het VRIENDENprogramma.

Hierdoor leren ouders de zorgen en angsten van hun kind beter te begrijpen en voelt de kind zich gesteund.   

Volledige versie

9 Bijeenkomsten van 45 tot 60 minuten
+ 2 Ouderbijeenkomsten van 60 minuten
+ 1 x   thuiscoaching nazorg.

De investering bedraagt € 450  (inclusief werkboek) excl. BTW.
We trainen in kleine groepen, maximaal 10 deelnemers